Disleksijai draugiška mokykla

"D & D SCHOOL” - Pirmoji ir vienintelė Lietuvoje mokykla, orientuota į vaikų, turinčių skaitymo ir rašymo bei kitus sutrikimus ugdymą.

“D & D SCHOOL” – mokykla, sauganti kiekvieno vaiko asmeninį integralumą. Taikydami naujausius mokymo/osi metodus ir priemones, mes puoselėjame vaikų talentus ir gebėjimus, auginame juos žmonėmis, nebijančiais klysti ir gebančiais įveikti iškilusius sunkumus.

Mes esame šeima
Mes padedame vieni kitiems
Mes nesijuokiame kai draugui sunku
Mes gerbiame save ir kitus
boy in gray and red hoodie reading book
boy in gray and red hoodie reading book
Daugiau nei 20 metų dirbu pedagoginį darbą ir esu tikra, jog disleksija ir mokykliniame suole išgyventi jausmai man yra didžiulė motyvacija kurti tokias pamokas, kurios prabėgtų kaip akimirka, kurių metu vaikai nežiūrėtų į laikrodį viltingai laukdami pamokos pabaigos. Disleksija nėra priešas, ji yra puikus ir ištikimas draugas, tik reikia išmokti su ja draugauti.

-Inga Bajalytė-Petkuvienė

Disleksijai draugiškos mokyklos „D & D School” steigėja ir vadovė

Mes ugdome žingeidžias, kūrybingas, drąsias, pilietiškas asmenybes.